Sähköasennusten rakennuttamispalvelu

Nykyaikaisten sähkö-, tele- ja turvajärjestelmien rakennuttaminen vaatii asiantuntemusta, jotta kokonaisuus voidaan toteuttaa kustannustehokkaasti, aikataulussa pysyen ja loppukäyttäjää tyydyttävästi. Rakennuttaja tai rakennuttajakonsultti voi ulkoistaa suunnittelun ja urakoinnin kilpailutuksen erilliselle sähkökonsultille. Yhdessä rakennuttajan kanssa laadimme jo hankkeen alussa hankesuunnitelman, jossa määritellään toteutettavien järjestelmien laajuus sekä tekniset ominaisuudet.

Hankesuunnitelmaa apuna käyttäen voidaan tehdä alustava kustannusarvio ja käynnistää seuraava vaihe, suunnittelutarjousten pyytäminen. Kun suunnittelutarjouspyynnön liitteenä lähetetään myös riippumattoman konsultin laatima hankesuunnitelma, voi rakennuttaja varmistua saavansa varmasti haluamansa lopputuloksen. Myös sähkösuunnittelijan valinta on selkeää, koska suunnitteluperiaatteet ja -laajuus on määritelty hankesuunnitelmassa ja suunnittelutarjouspyynnössä.

Magicad 3D tietomallinnus

Sähkökonsultti avustaa rakennuttajaa suunnittelutarjousten vertailemisessa ja suunnittelijan pätevyyden arvioimisessa. Kun valittu sähkösuunnittelija on laatinut suunnitelman ja sähkökonsultti on tarkastanut sen, voidaan aloittaa sähköasennusurakan kilpailutus.

Sähkökonsultti auttaa urakkatarjouspyyntöjen toteuttamisessa ja opastaa kohteen vaativuuden mukaisten urakoitsijoiden valinnassa. Saadut tarjoukset käydään läpi rakennuttajan kanssa ja valitaan kohteeseen sopivin urakoitsija urakkaneuvottelujen avulla.

Suunnittelu ja konsultointi

Teen työtilauksen vaatimaa sähkösuunnittelua, vaativaa erikoissuunnittelua sekä projektipäällikön tehtäviin kuuluvaa suunnittelua. Suunnitteluohjelmistoina käytössä on IFC 2x3 -tietomallinnukseen (BIM) Autocad / Magicad Electrical sekä CADS Planner Electric.

Tarjoan apua erilaisiin sähkösuunnittelun ja -urakoinnin tehtäviin. Olen suuntautunut työtehtävissäni julkisen rakentamisen kohteisiin, erityisesti tutkimus- ja oppilaitosympäristöihin. Eritysosaamisalueitani ovat ohjelmoitavat väyläohjausjärjestelmät (KNX, DALI, DIGIDIM), paloilmoitin- ja palovaroitinjärjestelmät sekä kiinteistöjen sähköverkon oikosulkuvirtojen laskenta ja selektiivisyyden määrittely.


Valvonta

Suoritan tilauksesta sähkö-, tele- ja turvajärjestelmien asennustyön valvontaa. Valvontatehtävän laajuus voidaan sopia kohdekohtaisesti, mutta yleensä se sisältää osallistumisen viikoittaisiin urakoitsijapalavereihin, työmaakokouksiin sekä kohteen vastaanottoon liittyviin erilaisiin toimintakokeisiin ja tarkastuksiin.

Projektipäällikön tehtävät

Suunnittelukohteen vaatimusten ollessa kovat, tarvitaan pätevöitynyttä henkilöstöä ohjaamaan suunnittelua. Tarjoan palveluksiani vaativien kohteiden projektipäällikön tehtäviin.

Väyläohjelmointi (KNX, DALI, DIGIDIM)

Tarjoan ohjelmointia ja neuvontaa niin rakennuttajalle kuin sähköurakoitsijalle. Tarpeen mukaan teen väyläjärjestelmän suunnitelman toimintakuvauksineen, valitsen sopivat komponentit tai tarkistan urakoitsijan valitsemien komponenttien soveltuvuuden suunnitelman mukaiseen käyttöön. Toteutusvaiheessa voin tehdä ohjelmoinnin lisensoidulla ETS Professional -ohjelmalla. DALI-ohjelmointia teen mm. DIGIDIM Toolbox -ohjelmalla.

Kuntotutkimukset ja -arviot

Teen myös kiinteistöjen sähkö-, tele- ja turvajärjestelmien kuntotutkimuksia ja laadin niiden pohjalta kiinteistön kuntoarvion sekä mahdollisen korjaus- ja uusimisohjelman. Tehtävään voi kuulua myös kohteen olemassa olevien piirustusten läpikäyminen ja tarvittavat mittaukset kohteessa.

Valaistuslaskenta, valaistusmittaus

Dialux valaistuslaskenta

Mittauspalvelut ja lämpökuvaus

Yrityksen toimialaan kuuluvat myös erilaiset mittauspalvelut. Sähkö- ja tietoverkkojen häiriöiden kimppuun voidaan käydä erilaisten mittareiden ja testerien avulla. Lämpökameran avulla voidaan hakea vikoja sähköasennuksista tai rakennuksista.