Mikä on KNX-väyläjärjestelmä?

KNX (aiemmin tunnettu myös nimillä EIB ja Instabus) on standardoitu järjestelmä älykkäiden kiinteistön ohjauksien toteuttamiseksi.

ETS 5 professional

Suomessa on tarjolla useiden eri valmistajien KNX-laitteita. Lisää laitteita löytyy erityisesti Keski-Euroopan markkinoilta. Järjestelmässä voi olla käytössä useiden valmistajien tuotteita, koska ne toimivat keskenään standardin mukaisesti. Eri valmistajien laitteet eivät kuitenkaan ole suoraan vaihtokelpoisia, vaan niissä on sekä fyysisiä, että ohjelmallisia eroja (tästä lisää myöhemmissä kappaleissa).

KNX-keskuslaitteita

Mikä on KNX Partner?

Suorittamalla KNX organisaation hyväksymässä koulutuskeskuksessa järjestetyn tutkinnon, saa oikeuden käyttää KNX Partner –nimitystä liiketoiminnassaan. Koulutus tutkintoineen kestää yleensä viisi päivää. Tällaisella sertifioinnilla pyritään takaamaan asiakkaalle laadukas tekijä projektin suunnittelijaksi tai toteuttajaksi.

KNX-painike näytöllisellä termostaatilla


Mitä KNX-väylällä voi tehdä?

Tärkein osa-alue on valaistuksen ohjaaminen. Kun vaatimukset jonkun tilan tai rakennuksen valaistuksen ohjaukselle lisääntyvät, vähenevät samalla mahdolliset toteutustavat. KNX:llä pystyy toteuttamaan valaistuksen säädön eli himmennyksen, jota voi myös ohjata useista eri paikoista ja erilaisilla ohjaimilla. KNX:llä voidaan toteuttaa valaistustilanteita, eli tilan tai rakennuksen valaisimet voidaan jakaa useisiin ryhmiin, joille voidaan tallentaa erilaisia kutsuttavia päällä/pois sekä himmennysarvoja. Esimerkiksi elokuvateatterin salissa voisi olla kolme tilannetta: valot päällä, valot himmennetty mainoksien aikana sekä valot poissa elokuvan aikana.

KNX-ohjattua säädettävää valaistusta

Säädettäville valaisimille on omat sähkökeskuksiin asennettavat säätimet. Säätämättömiä valaisimia sekä mm. pistorasioita voidaan ohjata relekytkimien avulla. Ohjauslaitteina voi olla KNX-painikkeita, tavallisia kytkimiä, liiketunnistimia, hämäräkytkimiä, liike-/läsnäolotunnistimia sekä mm. kosketusnäyttöjä tai vaikka matkapuhelin/tabletti.

KNX-painike

Suomessa toiseksi tärkein osa-alue on lämmityksen ja jäähdytyksen ohjaaminen. Järjestelmään on saatavilla erilaisia lämmitys-/jäähdytysohjaimia, venttiilitoimilaitteita sekä näytöllisiä ja näytöttömiä termostaatteja. Termostaatti voi näyttää ulkolämpötilaa, sisälämpötilaa ja haluttua sisälämpötilaa. Järjestelmään voi myös määritellä erilaisia lämpötila-arvoja, kuten kesämökin halutun ylläpitolämmön talvikauden ajaksi. Termostaateilla voidaan säätää yksittäisiä huoneita tai haluttu lämpötila voidaan asettaa keskitetysti koko rakennukseen.

KNX-ohjattua jäähdytystä

Keski-Euroopassa ovat suosittuja myös erilaiset markiisien, kaihtimien ja verhojen ohjaukset. Ohjaus voi olla automatisoitu esim. auringonpaisteen tai tuulen voimakkuuden mukaan.

KNX-järjestelmää voi automatisoida ja siihen voi liittää muita järjestelmiä erilaisten muuntimien avulla, jolloin ohjauksia ja tilatietoja voidaan välittää molempiin suuntiin. Vaikka KNX:n avulla voi toteuttaa tavanomaiseen verrattuna todella monipuolisia ohjauksia, on hyvä pitää mielessä se, ettei järjestelmä ole täysin vapaasti ohjelmoitavissa. KNX Partner osaa kertoa lisää mahdollisuuksista.

Mitä KNX-väyläohjelmointi tarkoittaa?

Väyläohjelmointi ei ole oikeastaan ohjelmointia, vaan KNX-laitteissa olevien sulautettujen ohjelmien parametrointia, jotta ne saadaan toimimaan yhdessä halutulla tavalla. Jokainen yksittäinen laite saa oman fyysisen osoitteen, jonka avulla se tunnistetaan väylällä. Fyysisen osoitteen määritys tapahtuu käyttöönottovaiheessa ETS-ohjelmalla. ETS pyytää tässä vaiheessa painamaan kyseisen laitteen ohjelmointipainiketta, minkä takia jokaisen laitteen luokse on päästävä käymään. Hankalaan paikkaan sijoitettujen laitteiden osoitteen määritys voidaan tehdä myös ”työpöydällä”, jonka jälkeen ne voidaan asentaa lopulliseen sijoituspaikkaan.

KNX-liiketunnistimella ohjattua valaistusta

Jokaiselle laitteelle ladataan valmistajan kotisivuilta laiteohjelma, jonka antamissa rajoissa laitteelle voidaan ottaa käyttöön toimintoja ja asetella niiden toiminta-arvoja. Laiteohjelma ladataan ETS-ohjelmalla fyysisen osoitteen saaneeseen laitteeseen. Laiteohjelmat eivät ole yhteensopivia eri valmistajien kesken, eivätkä aina myöskään eri-ikäisten laitteiden välillä. Laitteen korvaaminen toisen valmistajan laitteella on mahdollista, mutta edellyttää nykyisessä laitteessa käytettyjen toimintojen löytymistä myös uudesta laitteesta, jonka jälkeen tehdään uuden laitteen täydellinen uudelleenohjelmointi/parametrointi.

Varsinaiset toiminnot aikaansaadaan ryhmäosoitteilla, kuten:

- Valaistus ruokasali päälle/pois

- Valaistus ruokasali säätö

- Tilanteet

Ryhmäosoitteeseen viedään sekä ohjattavan, että ohjaavan laitteen kyseisen toiminnon oliot. Kun ryhmäosoitteetkin on ladattu laitteisiin, on järjestelmä toimintavalmis.

KNX-laitteita sähkökeskukseen asennettuna


KNX Partner logo

Kuopion seudun ensimmäinen sertifioitu KNX Partner