http://award.knx.org

Tervetuloa tutustumaan yritykseeni.

Olen yrityksen perustaja Petri Ojala. Sähkösuunnittelutehtävissä olen toiminut vuodesta 2000 lähtien. Näinä vuosina olen edennyt vaativia kohteita projektinjohdollisesti vetäväksi suunnittelijaksi. Työtehtäviini on vuodesta 2013 lähtien kuulunut myös projektipäällikön tehtäviä, sähkörakennuttamista sekä työmaiden valvontaa.

Suunnittelijan työssä olen suuntautunut pääasiassa julkiseen rakentamiseen. Kohteina ovat olleet erityisesti terveydenhuollon sekä oppilaitosten tilat. Viime vuosien ehdottomasti suurin työllistäjäni on ollut Kuopion yliopistokampus. Olen ollut suunnittelijana mukana monissa kampuksella toteutetuissa peruskorjaus- ja muutostöissä. Suunnittelukohteet ovat sisältäneet paljon erityistiloja mm. lääkintätiloja ja emc-suojattuja magneettitutkimustiloja.

Terveydenhuollon suunnittelukohteista mainitsemisen arvoisia ovat esimerkiksi terveysasemat ja sairaala leikkaussaleineen. Olen toiminut suunnittelijana useissa luottamuksellisissa kohteissa, joten en omaa mitään esteitä sellaisiinkaan työtehtäviin.

Monien suunnittelukohteiden työnkuvaan on kuulunut myös työmaan valvontatehtävät. Puhtaasti sähköteknisen valvojan työtehtäviin minut on henkilökohtaisesti pyydetty mm. koulu- ja paloilmoituskohteisiin.

Suoritin vuonna 2002 paloilmoitintutkinnon, joka olisi silloin antanut pätevyyden toimia urakointiliikkeen paloilmoitinvastuuhenkilönä. Olen ylläpitänyt asiantuntemustani vuosien saatossa, ja toiminut suunnittelutoimiston paloilmoitinsuunnittelun vastuuhenkilönä. Osallistuin myös Pohjois-Savon pelastuslaitoksen pyynnöstä Erhe -seurantahankkeen työryhmään Kuopion alueen suunnittelijoiden edustajana. Olen suunnitellut useita laajoja paloilmoitinjärjestelmiä ja ylläpitänyt niiden paikannuskaavioita.

Suunnittelutehtävissäni olen perehtynyt laajasti erilaisiin sähkö- ja telejärjestelmiin. Paloilmoitinsuunnittelun lisäksi olen erikoistunut ohjelmoitavien väyläohjausjärjestelmien suunnitteluun. Olen vuodesta 2007 lähtien tehnyt myös DALI, DIGIDIM- ja KNX-väyläjärjestelmien ohjelmointeja useissa kohteissa. Suoritin vuonna 2010 ensimmäisten joukossa Suomessa virallisen KNX-tutkinnon, joka antaa oikeuden KNX Partner -nimikkeen käyttöön.
Petri Ojala


KOULUTUS
Insinööri AMK (sähkövoimatekniikka)

PÄTEVYYDET
Sähkötyöturvallisuuskortti
Työturvallisuuskortti
KNX -partner certificate

MUUT TUTKINNOT JA KURSSIT
SFS 6002 Sähkötyöturvallisuuskurssi
Työturvallisuuskorttikurssi
Yrittäjävalmennuskurssi
KNX- ja ETS –perusteiden jatkokurssi
KNX- ja ETS –perusteet koulutus
Paloilmoitinpäivä
Paloilmoittimen suunnittelukurssi