http://award.knx.org

Sähköasennusten rakennuttamispalvelu 

Nykyaikaisten sähkö-, tele- ja turvajärjestelmien rakennuttaminen vaatii asiantuntemusta, jotta kokonaisuus voidaan toteuttaa kustannustehokkaasti, aikataulussa pysyen ja loppukäyttäjää tyydyttävästi. Rakennuttaja tai rakennuttajakonsultti voi ulkoistaa suunnittelun ja urakoinnin kilpailutuksen erilliselle sähkökonsultille. Yhdessä rakennuttajan kanssa laadimme jo hankkeen alussa hankesuunnitelman, jossa määritellään toteutettavien järjestelmien laajuus sekä tekniset ominaisuudet. 

 

Hankesuunnitelmaa apuna käyttäen voidaan tehdä alustava kustannusarvio sekä käynnistää seuraava vaihe, eli suunnittelutarjousten pyytäminen. Kun suunnittelutarjouspyynnön liitteenä lähetetään myös riippumattoman konsultin laatima hankesuunnitelma, niin rakennuttaja voi varmistua saavansa varmasti haluamansa lopputuloksen. Myös sähkösuunnittelijan valinta on selkeää, koska suunnitteluperiaatteet ja -laajuus on määritelty hankesuunnitelmassa ja suunnittelutarjouspyynnössä.

 

Sähkökonsultti avustaa rakennuttajaa suunnittelutarjousten vertailemisessa ja suunnittelijan pätevyyden arvioimisessa. Kun valittu sähkösuunnittelija on työnsä tehnyt, ja suunnitelma sähkökonsultin puolesta tarkastettu, niin on aika tehdä urakkakilpailutus. Sähkökonsultti auttaa urakkatarjouspyyntöjen toteuttamisessa, ja opastaa kohteen vaativuuden mukaisten urakoitsijoiden valinnassa. Saadut tarjoukset käydään läpi rakennuttajan kanssa ja valitaan kohteeseen sopivin urakoitsija urakkaneuvottelujen myötä. 


Kuntotutkimukset ja -arviot

Teen myös kiinteistöjen sähkö-, tele- ja turvajärjestelmien kuntotutkimuksia, ja laadin niiden pohjalta kiinteistön kuntoarvion sekä mahdollisen korjaus- ja uusimisohjelman. Tehtävääni kuuluu kohteen läpikäyminen ja dokumentoiminen, olemassa olevien piirustusten läpikäyminen sekä tarvittavat mittaukset kohteessa. Näiden perusteella laadin raportin eri järjestelmien kunnosta sekä tulevaisuuden korjaustarpeesta.

Valvonta

Suoritan tilauksesta sähkö-, tele- ja turvajärjestelmien asennustyön valvontaa. Valvontatehtävän laajuus voidaan sopia kohdekohtaisesti, mutta yleensä se sisältää osallistumisen viikoittaisiin urakoitsijapalavereihin, työmaakokouksiin sekä kohteen vastaanottoon liittyviin erilaisiin toimintakokeisiin ja tarkastuksiin. Urakoitsijapalavereissa ja työmaakokouksissa valvojan havaitsemat puutteet kirjataan ao. muistioihin tai pöytäkirjaan. Toimintakokeista ja vastaanottotarkastuksista valvoja laatii tarkastuspöytäkirjan. Lisäksi voidaan sopia edellä mainittujen käyntien lisäksi erillisistä tarkastuskäynneistä sekä urakoitsijan laskujen tarkastamisesta. 

 

Projektipäällikön tehtävät

Suunnittelukohteen vaatimusten ollessa kovat, tarvitaan pätevöitynyttä henkilöstöä ohjaamaan suunnittelua. Tarjoan palveluksiani vaativien kohteiden projektipäällikön tehtäviin. Sopimuksen mukaan annan käyttöön CV:ni tarjouspyyntöihin liitettäväksi, ja sitoudun toimimaan hankkeen ajan alikonsulttina.  Varsinainen suunnittelutyö voidaan tehdä muualla, minun välittäessä kohdetietoa suunnittelijoille sekä toimiessa asiakkaan edustajana kokouksissa ja työmaalla. Suunnittelutyön ohjaus tapahtuu pääosin puhelimen ja sähköpostin sekä työryhmäohjelmistojen välityksellä. Laadin palavereista ja kokouksista tarvittavat muistiot, valokuvaan tai videoin olemassa olevat asennukset sekä teen suunnittelutyötä ohjaavat luonnossuunnitelmat. Tarkistan tehtyjä suunnitelmia työn aikana sekä ennen liikkeelle laittoa. 

Väyläohjelmointi (KNX, DALI, DIGIDIM)

Työtehtävä alkaa neuvottelulla, jossa kartoitetaan asiakkaan tarvitseman toteutuksen laajuus. Tarjoan neuvontaa niin omakotitalon rakentajalle kuin sähköurakoitsijalle. Tarpeen mukaan teen väyläjärjestelmän suunnitelman toimintakuvauksineen, valitsen sopivat komponentit tai tarkistan urakoitsijan valitsemien komponenttien soveltuvuuden suunnitelman mukaiseen käyttöön. Toteutusvaiheessa voin tehdä ohjelmointitaulukon ja ohjelman parametroinnin lisensoidulla ETS Professional -ohjelmalla taulukon mukaisesti. Käyttöönottovaiheessa tarkistan johdotuksen kytkennät ja suoritan parametroidun ohjelman lataamisen kohteeseen urakoisijan asentamiin väyläkomponentteihin. 

 

Suunnittelu ja konsultointi

Teen työtilauksen vaatimaa sähkösuunnittelua, vaativaa erikoissuunnittelua sekä projektipäällikön tehtäviin kuuluvaa suunnittelua. Suunnitteluohjelmistoina käytössä on IFC 2x3 -tietomallinnukseen (BIM) Autocad / Magicad Electrical  sekä CADS Planner Electric. 

Tarjoan apua erilaisiin sähkösuunnittelun ja -urakoinnin tehtäviin. Olen suuntautunut työtehtävissäni julkisen rakentamisen kohteisiin, erityisesti koulu- ja sairaalaympäristöihin. Eritysosaamisalueitani ovat ohjelmoitavat väyläohjausjärjestelmät (KNX, DALI, DIGIDIM), paloilmoitin- ja palovaroitinjärjestelmät sekä kiinteistöjen sähköverkon oikosulkuvirtojen laskenta ja selektiivisyyden määrittely.